Hongkonger Postcard

Hongkonger Postcard

香港人HongKonger 
一個民族的身份認同,是不需靠武力去逼使人認同,而是靠歸屬感和自由。」#香港 最靚嘅唔係有山有海的福地,唔係有幾快捷方便嘅交通系統,唔係好靚嘅高樓大廈建築,而香港之所以靚係因為有 #香港人。唔理將來係點 我哋都要記住 我哋 #香港人 #Hongkonger 嘅身份!

 

Size: 100 x155mm(1200gsm)

屌!我哋真係好撚鍾意香港!

9PALY @9paly

www.instagram.com/9paly

    HK$48.00Price