Hongkonger 香港人 透黑斜揹小袋

Hongkonger 香港人 透黑斜揹小袋

香港 最靚嘅唔係有山有海的福地,唔係有幾快捷方便嘅交通系統,唔係好靚嘅高樓大廈建築,而香港之所以靚係因為有 香港人。


唔理將來係點 我哋都要記住 我哋 香港人 Hongkonger 嘅身份!

PCV 透明斜揹小袋
質料:100%PVC
尺寸:14 x 17cm

屌!我哋真係好撚鍾意香港!
 

9PALY @9paly

www.instagram.com/9paly

    HK$198.00Price